Back to Brandex Directory

WE ARE DIGITAL MARKETER

เราคือผู้ให้บริการทำการตลาดออนไลน์ และสร้างภาพลักษณ์องค์กรผ่านโครงสร้างงานแบบครบวงจร

THE CATALOGUE THAILAND

ผสมผสานสื่อสิ่งพิมพ์เข้ากับนวัตกรรม สแกน QR Code พร้อมเชื่อมโยงการค้นหา ทางด้านอินเตอร์เน็ตครบทุกช่องทาง

SHOP ONLINE ON MARKETPLACE

ตลาดซื้อขายสินค้าออนไลน์ที่ขับเคลื่อนด้วยกลยุทธ์เฉพาะตัว

WEBSITE

บริการจัดทำเว็บไซต์พร้อมโครงสร้างซัพพอร์ท SEO

SEO ORGANIC SEARCH

ให้คำปรึกษาและแนะนำพร้อมวิเคราะห์คำโดยผู้เชี่ยวชาญ

VIDEO ADVERTISING

สร้างสรรค์ผลิตสื้ออย่างมีคุณภาพ คำนึงถึงวัตถุประสงค์ของลูกค้าเป็นหลัก

SOCIAL CONTENT

บริการผลิตคอนเทนต์หลากหลายรูปแบบจากทีมงานคุณภาพ

AEC GATEWAY

ช่องทางขยายตลาดสำหรับผู้ประกอบการ

ACTIVITY

กิจกรรมส่งเสริมการตลาด