E-Directory ตลาดค้าส่งออนไลน์ในรูปแบบ E-Book ให้เข้ากับยุคสมัย

E-Directory ตลาดค้าส่งออนไลน์ในรูปแบบ E-Book ให้เข้ากับยุคสมัย

            ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ความเปลี่ยนแปลงทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้น หนังสือจึงต้องปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยแต่ก่อน E-Book เป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF โดยเนื้อหาไฟล์จะมีลักษณะเหมือนหนังสือจริงๆ ด้วยความที่ลักษณะนั้นเหมือนหนังสือจริงๆ แต่เป็นไฟล์คอมพิวเตอร์ ทำให้ได้รับความนิยมในการนำไปใช้งาน เราสามารถจัดหน้าหรือกระดาษเนื้อหา โดยที่ทุกอย่างก็จะคงอยู่แบบนั้นไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนการใช้งานจากไฟล์ Word โดย E-book สามารถที่จะเปิดอ่านได้จากคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็ปเล็ต หรืออะไรอย่างอื่นที่เปิดอ่านไฟล์ในรูปแบบดิจิตอลได้
 

Thailand Pocket Pages
Munufacturers & Wholesalers

สิ่งพิมพ์ที่รวมรวมรายชื่อผู้ค้าส่งและตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย


           เมื่อเทคโนโลยีทำให้เรามีความสะดวกและสามารถพกพาหนังสือในรูปแบบนี้ได้มากและง่ายดายกว่าเพียงมีอุปกรณ์ที่สนับสนุน จึงให้ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมากขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้อนาคตข้างหน้ามีโอกาสสูงที่จะเข้าแทนที่หนังสือที่เป็นรูปเล่มทั่วไป ดังนั้นจึงมีหลายธุรกิจที่เริ่มก้าวเข้าสู่การใช้ E-book แทนหนังสือ เว็บไซต์ของทาง ไทยแลนด์ พอคเก็ต เพจเจส จึงนำ E-Book เข้ามาใช้ในรูปแบบแคตตาล็อกออนไลน์ เพื่อนำเสนอขายสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ การโฆษณาในระบบแคตตาล็อคนั้นจะแตกต่างคือไม่รอให้คนเข้ามาหาแต่จะนำไปนำเสนอสินค้าให้ผู้บริโภคได้ทราบผ่านรูปเล่มที่ทางบริษัทได้ออกแบบมาเป็นอย่างดี เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้ามาเลือกดูรายละเอียดสินค้าและราคาได้ จากทั่วประเทศหรือทั่วโลกผ่านทางเว็บไซต์


          ดังนั้นเว็บไซต์ของเราจึงเลือกนำ E-book มาใช้เพื่อการโฆษณาอีกทางหนึ่ง แคตตาล็อกออนไลน์ของเรามีรูปภาพและรายละเอียด สินค้าพร้อมที่อยู่เบอร์โทรติดต่อ เพื่อให้ลูกค้าได้เห็นสินค้าผ่านหนังสือแคตตาล็อกออนไลน์ เพื่อเพิ่มยอดขาย และสร้างโอกาสที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายขึ้น ช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้ธุรกิจของท่านดูเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น